Úvodní stránka

Co chceme?

 • Přiblížit dnešním dětem a mládeži co nejširší škálu netradičních aktivit a koníčků.
 • Povzbudit je k aktivnímu trávení volného času v přírodě s kamarády a zodpovědného přístupu k životu. 

Co děláme?

 • Organizujeme tábory, kroužky a různé víkendové akce zaměřené na širokou paletu netradičních aktivit - zálesáctví, larpové hry a bitvy, jezdecká a cirkusová soustředění, základy různých řemesel a vyrábění larpových zbraní a kostýmů...
 • S dětmi poznáváme cizí kultury a tradice i udržujeme a obnovujeme ty naše, české.
 • Pořádáme akce a vystoupení pro veřejnost.

O co se snažíme?

 • Vyvinout a prohloubit schopnost dětí a mládeže vytvořit si a obhájit vlastní názory.
 • Vést je k spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí.
 • Probudit v nich cit ke všemu živému.
 • Pomoci jim najít svou sociální roli ve společnosti a naučit se bezkonfliktní spolupráci v kolektivu bez ztráty vlastní identity.
 • Obohacovat je o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízet spolehlivé zázemí.
 • Umožňovat rodičům a dětem vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností a znalostí ku prospěchu ostatních.